UFImail

  • מדריכי שימוש והפעלה לשירות דוא"ל Hotnet
  • מדריכי סנכרון חשבון הדוא"ל עם תוכנות Outlook

  • לדף התמיכה

UFImail

מדריך להסרת החייגן ממחשב המחובר ישירות למודם. יש לבחור במערכת ההפעלה המותקנת במחשבכם:
windows 7חלונות 7  windows vistaחלונות vista  windows xpחלונות XP

*אם המחשב שלך מחובר לאינטרנט בעזרת נתב (בכבל או בחיבור אלחוטי) - יש לפנות למוקד התמיכה או לספק הנתב על מנת להסירו.